O firmie Pokój z sauną Kontakt

Spis treści


Zarys historyczny miejscowości Osinki

Wieś jest oddalona od Suwałk o 5 km na północ. Krajobraz w tej okolicy jest typowo polodowcowy. Dom znajduje się w cichej okolicy.

Przy gospodarstwie agroturystycznym przebiega szlak turystyczny będący w strukturach PTTK prowadzący od cmentarzyska Jaćwingów w Szwajcarii do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego w miejscowości Krzywe.

Wieś Osinki została założona przez kamedułów wigierskich w 1724 roku. Miejscowość rozłożyła się kolonijnie na obrzeżach doliny w bardzo malowniczym krajobrazie łąk, pól i lasów.

Niedaleko od wsi znajduje się morena zwana Zamkową Górą. Znajdował się na niej gród obronny jednego z plemion jaćwieskich w III - IV wieku naszej ery. Świadczą o tym wykopaliska archeologiczne. U podnóża grodziska usytuowana była osada rolnicza, składająca się z kilkunastu rodzin. Uprawiano tutaj pszenicę, proso, jęczmień. Grodzisko te pełniło najprawdopodobniej funkcję znacznego centrum plemiennego i ośrodka władzy. Można to wynosić z bogato wyposażonych grobów cmentarzyska w Szwajcarii, gdzie byli chowani mieszkańcy Osink.