O firmie Pokój z sauną Kontakt

Spis treści


Walory przyrodnicze

Okoliczne lasy to idealne miejsce dla zbieraczy grzybów. Wieś Osinki znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Wigierskiego Parku Narodowego. W obrębie jeziora występują żeremie bobrów. Wytrwali przyrodnicy mogą zaobserwować te ciekawe zwierzęta w ich naturalnym środowisku.

Klimat regionu jest dość surowy o cechach kontynentalnych. Zima trwa tu średnio 103 dni, przedzimie 26 dni, przedwiośnie 34 dni, wiosna 48 dni, lato 66 dni, jesień 88 dni. Wiosna dociera na Suwalszczyznę 3 tygodnie później aniżeli w południowo-zachodniej Polsce, tj. ok. 11 marca. Termiczne lato zaczyna się w pierwszej dekadzie czerwca i trwa 2,5-3 miesiące. Średnia temperatura roczna przeciętnie wynosi ok. 6°C, choć często podlega ona wahaniom (np. w 1997 r. - 5,2°C, w 1998 r. - 7,7°C). Średnia temperatura lipca oscyluje w granicach 17-18°C, a stycznia - 4,5°C. Dość duża jest w tej okolicy roczna amplituda temperatury - ok. 20°C. Dni upalnych z maksymalną temperaturą 25-30°C jest tu średnio 23 dni, a mroźnych 74. Okres wegetacyjny trwa ok. 160 dni, gdy tymczasem w Polsce centralnej i na zachodzie kraju jest o kilkadziesiąt dni dłuższy. Roczna suma opadów wynosi 550 - 650 mm, osiągając najwyższą wartość w sezonie letnim.